اتومبیل خرید-فروش
اتو گالری شاهکار
مدیر: هادی گوهری
خرید و فروش خودرو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خیابان خرمشهر، بین خیابان 4 و 6