مدیر:
حسن حسینی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بلوارمحمدیه، محمدیه10، بین محمدیه10/7 و10/9
شنبه 12 مرداد 1398

فروش آپارتمان مسکونی

آدرس:
آزاده20
متراژ:
86
سال ساخت:
0
قیمت کل:
3,000,000,000 ریال
قیمت هر متر:
35,000,099 ریال
چهارشنبه 09 مرداد 1398

فروش زمین

آدرس:
بلوارفردوسی بلوارشاهنامه
متراژ:
1000
سال ساخت:
0
قیمت کل:
250,000,000 ریال
قیمت هر متر:
250,000,000 ریال
چهارشنبه 09 مرداد 1398

فروش زمین

آدرس:
متراژ:
100
سال ساخت:
0
قیمت کل:
300,000,000 ریال
قیمت هر متر:
300,000,000,000 ریال