مدیر:
کاظم خوشخو
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار آزادی ، آزادی 95 ، نبش حشمتی 5
مشاور املاک آینده داران
مشاور املاک آینده داران