گالری فرش هدیه
گالری فرش هدیه
مدیریت: ابراهیم طالبی
عرضه انواع فرش ، تابلو فرش ، گلیم و ... ، تعویض فرش نو با کهنه
فرش 500 شانه
700 شانه    
1000شانه
1200شانه               1500 شانه
پیک فرش در محدوده مشهد رایگان
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار شریعتی ، بین شریعتی 20 و 18