گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت حیدری زاده
مدیر: جواد حیدری زاده
عرضه انواع گوشت و مرغ و ماهی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار اندیشه ، نبش اندیشه 55