مدیر:
مهدی عزیزی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
سیدی، 35 متری، المهدی(کوشش 38)بین مهدی 1 و 3 گاراژ ولی عصر (تعمیرگاه دیزل عزیزی)
مشهد مکانیک(تعمیرگاه دیزل عزیزی)