مدیر:
سید مجتبی علوی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، پیروزی 73 و میدان لادن ، جنب فروشگاه شهر ما
خانه گوشت
خانه گوشت
خانه گوشت