سوپر گوشت روز
سوپر گوشت روز
مدیر: مصیب علیزاده
سوپر گوشت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
مشهد ، کوی امیر ، نبش ولیعصر 10/1