پرده سرا
گالری پرده سام
مدیر: الیاس خاکشور
پرده، پارکت و کاغذ دیواری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد (شهرک غرب) بین شریعتی 35 و 37