پرده سرا
گالری آبنوس
مدیر: مجید ترکتاز
طراحی و دوخت و نصب انواع پرده
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار شریعتی ، بین شریعتی 14 و 16