گوشت و فرآورده های پروتئینی
پروتئین مهدی
مدیر: سعید مشتاقی
گوشت، مرغ و ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
بلوار اصلی مصلی، مصلی 14، تقاطع اول سمت چپ، پلاک: 13