مدیر:
امین نوقندی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
انتهای خیابان بهشتی ، کوهسنگی ، شهید خلیلی1 ، استادیوم فوتبال بهشتی / نهایة شارع بهشتی ، کوهسانجی ، شهید خلیلی 1 ، ملعب بهشتی لکرة القدم
باشگاه حرفه ای فرتاک
باشگاه حرفه ای فرتاک
مدرسه و باشگاه حرفه ای فوتبال فرتاک