پرده سرا
گالری بزرگ آقای پرده
مدیر: محسن مودت
دوخت نصب طراحی و عرضه انواع پرده و ...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، پیروزی 75 ، نبش ولایتی 3