گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت جهان سلامت
مدیر: مجید پهلوان
عرضه انواع گوشت و مرغ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار امامیه ، نبش امامیه 3