پرده سرا
گالری پرده سام
مدیر: علی اصغر شبستری
عرضه و نصب پرده
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
قاسم آباد، بلوار شریعتی، بین شریعتی 35 و 37