مدیر:
مهدی قریب
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 6 و 8 / مشهد ، شارع عبد المطلب ، بین عبد المطلب 6 و 8
ارکوپال فله فرانسه
ارکوپال فله ای تکنولوژی فرانسه
برنج خوری
خورشت خوری
میوه خوری
پیاله ماست
کاسه آبگوشت
کاسه سوپ
دیس
بانکه حبوبات
دکوری
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس
گالری قصر عروس