فروشگاه ایپک - موکت - گلیم - کناره - بلوار چمن مشهد
فروشگاه ایپک - موکت - گلیم - کناره - بلوار چمن مشهد
مدیریت: امجدی
عرضه انواع موکت ، کناره ، گلیم
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
مشهد ، بلوار چمن ، نبش چمن 76
تصاویر