مدیر:
امجدی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار چمن ، نبش چمن 76
فروشگاه ایپک - موکت - گلیم - کناره - بلوار چمن مشهد
فروشگاه ایپک - موکت - گلیم - کناره - بلوار چمن مشهد
فروشگاه ایپک - موکت - گلیم - کناره - بلوار چمن مشهد
فروشگاه ایپک - موکت - گلیم - کناره - بلوار چمن مشهد