اکو-آمپلی فایر (نور-صدا-تصویر)
استریو کندو - تجهیزات نور و صدا - تعمیر و کرایه - بلوار توس - مشهد
مدیریت: امید براتی
تعمیر کرایه و خدمات تجهیزات نور و صدا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مشهد ، بلوار توس ، توس 75 ، ابتدای فرمانبر 6