کارواش
کارواش مستر کلین
مدیر: علی احمدی
شستشو و نظافت داخلی و بیرونی خودرو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار حجاب ، حجاب 53 ، نبش ادیب 36