مدیر:
محمدرضا قاسمی
شماره تماس:
فکس:
-
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، میدان شریعتی ، مجتمع زیست خاور ، طبقه منفی 1 ، واحد 2041
هانتر ۱۱۰۰
هانتر ۱۱۰۰ ساخت شرکت ترکی یک تفنگ اقتصادی و مناسب جهت نوجوانان
دوربین های گامو
دوربین های گامو اسپانیا در دو مدل ۳.۹.۴۰ و ۳.۷.۲۷ با مناسب ترین قیمت موجود در فروشگاه هدف
هانتر ۱۱۰۰
هانتر ۱۱۰۰ ساخت شرکت ترکی یک تفنگ اقتصادی و مناسب جهت نوجوانان
گامو شادو ۱۰۰۰
تفنگ بادی گامو شادو ۱۰۰۰ یکی بهترین محصولات شرکت اسپانیای گامو موجود در فروشگاه هدف
فروشگاه هدف - تفنگ بادی - لوازم شکار - کوهسنگی - مجتمع زیست خاور -منطقه 1 - مشهد
فروشگاه هدف - تفنگ بادی - لوازم شکار - کوهسنگی - مجتمع زیست خاور -منطقه 1 - مشهد
فروشگاه هدف - تفنگ بادی - لوازم شکار - کوهسنگی - مجتمع زیست خاور -منطقه 1 - مشهد
فروشگاه هدف - تفنگ بادی - لوازم شکار - کوهسنگی - مجتمع زیست خاور -منطقه 1 - مشهد
فروشگاه هدف - تفنگ بادی - لوازم شکار - کوهسنگی - مجتمع زیست خاور -منطقه 1 - مشهد
فروشگاه هدف - تفنگ بادی - لوازم شکار - کوهسنگی - مجتمع زیست خاور -منطقه 1 - مشهد