اتومبیل(خدمات)
خدمات لاستیک مهدی
مدیر: مهدی موسوی
آپاراتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، خ فلسطین ، فلسطین 28، 30 متر بعد از آپاراتی اول، جنب اگزوز رضا