اتومبیل(خدمات)
فروشگاه رضایی
مدیر: نیما رضایی
برق اتومبیل
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، خ امام رضا ، امام رضا 48 ، سمت راست