گوشت و فرآورده های پروتئینی
سوپر گوشت دهکده
مدیر: رضا فهیمی
عرضه انواع گوشت ، مرغ ، ماهی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
مشهد ، بلوار حجاب ، نبش حجاب 55