مدیر:
محمدامین جعفر زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
شعبه1:مشهد ، بلوار الهیه ، الهیه 1 داخل رزم 3 سمت چپ،
شعبه2:بزرگراه میثاق ، اقدسیه10 ، دومین تقاطع سمت راست (10/3)
برق اتومبیل پرشیا - برق اتومبیل پرشین
برق اتومبیل پرشیا - برق اتومبیل پرشین
برق اتومبیل پرشیا - برق اتومبیل پرشین
برق اتومبیل پرشیا - برق اتومبیل پرشین