ایران هولوگرافیک
ایران هولوگرافیک
مدیر: مهندس نخعی
ارائه و خدمات و عرضه نمایشگر هولوگرافیک سه بعدی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد، بلوار صادقی ، صادقی 19 ، مجتمع تابان ، طبقه 1- ، واحد 9
تصاویر