فرم درخواست استخدام در پروتئینی حسین زاده (عرضه و پخش سوسیس و کالباس طهران)

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.