آهنگری و سازه های فلزی

صنایع قفسه گلستان

یکتایی: 32281513

منطقه 3 .

بین چهارراه خواجه ربیع و عشرت آباد، بین کاشانی 36 و 38

آهنگری و سازه های فلزی

: ویترین MDF ، جا آجیل MDF ، قفسه جدید و قدیم راک، رگال و....