قطعات صنعتی

فروشگاه الماس

جوادی: -

منطقه 7 .

خیابان فدائیان اسلام، بین خیابان فدائیان اسلام 22 و 24

قطعات صنعتی

: تجهیز کننده رختشویخانه های صنعتی، ماشینهای لباسشویی، خشک کن، دیگ بخار و غیره

کالای صنعتی نیکونام

نیکونام: 37289297

منطقه 2 .

بین کاشانی 46 و 48

قطعات صنعتی

: کالای صنعتی