گاوصندوق

صندوق نسوز گنج آور

فتحی: 37631749

منطقه 2 .

مشهد ، بلوار توس ، نبش توس 1

گاوصندوق

: تولید انواع صندوق های نسوز ، درب خزانه ، صندوق امانات و ...

فروشگاه صندوق نسوز فرخی

فرخی: 38469177

منطقه 1 .

مشهد ، خ سناباد ، نبش سناباد 19

گاوصندوق

: تولید و عرضه گاوصندوق نسوز ، درب خزانه ، صندوق امانات و ...

گاو صندوق فرخی

فرخی: -

منطقه 1 .

مشهد ، خ سناباد ، نبش سناباد23

گاوصندوق

: تولید و عرضه گاوصندوق های نسوز ، زیر ویترینی ، درب خزانه و خانگی

صندوق نسوز آرکا

محمد زاده: 38487200-38487201-36013100-36013101-35095001-35095002

منطقه 1 .

کارخانه : مشهد ، آزادی 129 ، چهارراه سوم سمت راست پلاک 25 شعبه یک : مشهد ، حد فاصل میدان تختی و چهارراه پل خاکی ، نبش ابوسعید شعبه دو ، مشهد ، بلوار معلم ، حد فاصل 72 و 74 پلاک 40

گاوصندوق

: تولید و فروش انواع گاوصندوق برای منازل و کسب و کار اعم از فروشگاه، اداره، موسسات مالی و بانک طلاو جواهر فروشی.درب خزانه و اجرای خزانه