گاوصندوق

فروشگاه صندوق نسوز فرخی

فرخی: 38469177

منطقه 1 .

مشهد ، خ سناباد ، نبش سناباد 19

گاوصندوق

: تولید و عرضه گاوصندوق نسوز ، درب خزانه ، صندوق امانات و ...

گاو صندوق فرخی

فرخی: -

منطقه 1 .

مشهد ، خ سناباد ، نبش سناباد23

گاوصندوق

: تولید و عرضه گاوصندوق های نسوز ، زیر ویترینی ، درب خزانه و خانگی