کفاشی(ماشین آلات )

فروشگاه رضا

خیاط: 37138662

منطقه 2 .

شعبه1: مطهری شمالی 4، بین چهارراه دوم و سوم، پلاک 248 شعبه2: مطهری شمالی 2، بین چهارراه اول و دوم، پلاک 97

کفاشی(ماشین آلات )

: ابزار آلات و لوازم کفاشی و کیف سازی، ماشین آلات و چرخ های صنعتی