سرپرستی های مناطق پستی

دفتر دی اچ ال اکسپرس DHL

غلام پور: 38453128-38418177

منطقه 1 .

مشهد ، کوی دکترا، سه راه ادبیات، نبش ابن سینا 15، پ 133

سرپرستی های مناطق پستی

: پست بین الملل، دی اچ ال اکسپرس ایران ارسال بسته های خارجی