شهرداری ها و ادارات تابعه

دفتر خدماتی شهرسازی ، شهرداری مشهد

حسینی: 38485147

منطقه 1 .

مشهد خ ابن سینا ، بین ابن سینا 16 و تقاطع پاستور پلاک 182

شهرداری ها و ادارات تابعه

: اطلاع رسانی ضوابط شهرداری صدور پروانه و پایانکار ساختمانی

دفتر خدمات مهندسی شهرداری مشهد

خورشیدی: 38458822

منطقه 1 .

خ راهنمایی، نبش راهنمایی20، پلاک2، ساختمان آفتاب، طبقه3

شهرداری ها و ادارات تابعه

: ارائه خدمات شهرداری صدور پروانه و پایانک و ساختمانی