شهرداری ها و ادارات تابعه

دفتر خدماتی شهرسازی ، شهرداری مشهد

حسینی: 38485147
منطقه 1 . مشهد خ ابن سینا ، بین ابن سینا 16 و تقاطع پاستور پلاک 182

شهرداری ها و ادارات تابعه

: اطلاع رسانی ضوابط شهرداری صدور پروانه و پایانکار ساختمانی

دفتر خدمات مهندسی شهرداری مشهد

خورشیدی: 38458822
منطقه 1 . خ راهنمایی، نبش راهنمایی20، پلاک2، ساختمان آفتاب، طبقه3

شهرداری ها و ادارات تابعه

: ارائه خدمات شهرداری صدور پروانه و پایانک و ساختمانی