ضایعات(فلزات و غیره)

فروشگاه ضایعات وحیدی

وحیدی: -
منطقه 10 . قاسم آباد، نبش حسابی شمالی 53

ضایعات(فلزات و غیره)

: خرید و فروش فلزات رویی