آژانس مشاورین مسکن

املاک خالقی

خالقی: 38820964-38832959-38813505

منطقه 9 .

نبش هاشمیه 53

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره، مشارکت در ساخت، بازسازی، دکوراسیون داخلی، طراحی، نقشه کشی

املاک سلطانی

سلطانی: 387695862

منطقه 9 .

پیروزی، پیروزی 26

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت

کاگزاری املاک ارس

نوکاریزی: 38666211-38666212

منطقه 9 .

بلوار پیروزی، پیروزی 72،

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت

املاک ویلا

میری: 38709098

منطقه 9 .

پیروزی، بلوار رضوی، رضوی 16

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارک

مسکن پرنیان (کد 11872)

دادگر: 38657636-38657802

منطقه 9 .

بلوار پیروزی، بین پیروزی 67 و 69

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

املاک سینا (کد عضویت 12936)

جهاریاری: 38663708

منطقه 9 .

بلوار صیاد شیرازی، بین صیاد 32 و 34

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

مسکن مهدی (عضویت 4994)

شیبانی: 38834603-38814602

منطقه 9 .

بلوار هاشمیه، بین هاشمیه 47 و 45

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

مشاورین املاک سلاطین

کارگزار: 38915220

منطقه 9 .

بلوار وکیل آباد، بلوار صدف، بین صدف 19 و 21

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

املاک طوس

افخمی: 36063355-36050973

منطقه 9 .

وکیل آباد، نبش وکیل آباد 21

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره، آپارتمان، باغ، ویلا، زمین و مشارکت در ساخت

املاک پل

کوهی: 38678700-38672800

منطقه 9 .

خیابان صارمی، بین صارمی 39 و 41

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

مسکن موسوی

موسوی: -

منطقه 9 .

بلوار فکوری، بین شهید فکوری 6 و 8

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن و اجاره منزل، مشارکت در ساخت

مسکن آتی

صمدی: 38833211

منطقه 9 .

بین هاشمیه 39 و 41

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره

مسکن مهرسا

صبوحی: 38764604

منطقه 9 .

بین پیروزی 7 و چهارراه خاقانی

کارگزاری مسکن ایران زمین

مجیدی راد: 38765981

منطقه 9 .

بلوار پیروزی، جنب پیروزی 9

مسکن امیدیه

برادران: 38762360

منطقه 9 .

خیابان پیروزی 20، نبش علیزاده 4

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

مشاور املاک پاسارگاد

مقدم: 38761412-38781150-38781160

منطقه 9 .

بلوار پیروزی، میدان سلمان فارسی، نبش رضوی 41

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن و اجاره

مسکن قائم

مختاری: (خرید و فروش: 38792952) - (رهن و اجاره: 38792774)

منطقه 9 .

پیروزی20، نبش حق شناس 6

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره

املاک سهیل گناباد

صفری: 38790396-38798673

منطقه 9 .

بلوار پیروزی، پیروزی 20، نبش علیزاده 12

آژانس مشاورین مسکن

: مشاوره، ارزیابی، خرید، فروش، رهن، اجاره

املاک ملایی

ملایی: 38848397

منطقه 9 .

بلوار وکیل آباد، کوثر شمالی، بین کوثر 39 و 41

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت

مسکن پارسا

موسی پور: 38820844-38843032-38847879

منطقه 9 .

بین هنرستان 38 و 40

آژانس مشاورین مسکن

: خرید، فروش، رهن، اجاره