صنایع چشمه نور تابان
صنایع چشمه نور تابان
مدیریت: مهرداد رضامند
ساخت انواع لوسترهای بزرگ جهت ادارات، مساجد، کارخانه ها و منازل با تنوع بی نظیر
شماره تماس:
(شعبه مرکزی: 32227247
32235319
32256184)
(شعبه1: 32228555)
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
شعبه مرکزی: بین آخوند خراسانی 7و9،
شعبه1: نبش آخوند خراسانی 7