صنایع دستی خاتم
صنایع دستی خاتم
مدیریت: محسنیان
فروشگاه برتر صنایع دستی کشور سال 1393، دارای نشان اعتماد از سازمان میراث فرهنگی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، خیابان مدرس، جنب هتل فردوسی