سنگ اتم
سنگ اتم
مدیریت: صادق غفاری
پخش انواع سنگ های اصلی طبیعی، اتمی، سنتاتیک و سنگ ماه تولد
شماره تماس:
فکس:
32232318
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خیابان امام خمینی، خمینی21، خیابان ارگ، مجتمع تجاری جنت، طبقه منفی یک، پلاک88 پاساژ مجتمع جنت
ایمیل:
پخش سنگ، نگین اصلی، طبیعی رنگی اتمی، کوبیک زیرکون سنتاتیک گلس