صنایع قفسه گلستان
صنایع قفسه گلستان
مدیریت: وحید یکتایی
ویترین MDF ، جا آجیل MDF ، قفسه جدید و قدیم راک، رگال و....
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
بین چهارراه خواجه ربیع و عشرت آباد، بین کاشانی 36 و 38