شرکت تعاونی عدل مشهد
شرکت تعاونی عدل مشهد
مدیر: عباس معرفیان
ارائه سرویس اتوبوس های برون شهری در سراسر کشور

اسکانیا  -   تک صندلی  -  وی ای پی

6 صبح الی 11 شب  همه روزه

تمام نقاط کشور
شماره تماس:
05132282528
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
مشهد ، خ طبرسی ، ابتدای حرم ، ابتدای کوچه صاحبکار