ثامن چاپ
ثامن چاپ
مدیر: محمدرضا حبیبی
فروش دستگاه ها و محصولات خام چاپ حرارتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
چهارراه عبادی، خ کاشانی، کاشانی55، یداله 4، پلاک 44/1
وب سایت رسمی: