ایران شیمی
ایران شیمی
مدیر: هاشم حبیبی
ارائه و عرضه انواع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی ، وشیشه آلات و لوازم مصرفی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
مشهد ، خیابان چمران ، ابتدای چمران 9