فروشگاه رنگارنگ - رنگ روغنی - اکرلیک - پلاستیک و فوری - رنگ ساختمانی - بلوار طبرسی مشهد  / دهان زیتی - اکریلیک - بلاستیک وفوری - دهان بناء - بولیفارد الطبرسی  مشهد
فروشگاه رنگارنگ - رنگ روغنی - اکرلیک - پلاستیک و فوری - رنگ ساختمانی - بلوار طبرسی مشهد / دهان زیتی - اکریلیک - بلاستیک وفوری - دهان بناء - بولیفارد الطبرسی مشهد
مدیریت: جواد رحمتی
عرضه انواع رنگ های روغنی ، اکریلیک ، پلاستیک و فوری/ تورید الزیوت والاکریلیک والبلاستیک والدهانات الفوریة
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
مشهد ، بلوار طبرسی ، بین طبرسی 56 و 58 / مشهد ، شارع طبرسی ، بین 56 و 58 طبرسی