گالری مهدی - صنایع دستی برنجی در مشهد - قلم زنی - برنج - مجسمه - ظروف برنجی - میناکاری  - بلوار نواب صفوی / منزل جمیل - مشغولات نحاسیة فی مشهد - حفر - نحت - أوانی نحاسیة - فخار - بولیفارد نواب صفوی
گالری مهدی - صنایع دستی برنجی در مشهد - قلم زنی - برنج - مجسمه - ظروف برنجی - میناکاری - بلوار نواب صفوی / منزل جمیل - مشغولات نحاسیة فی مشهد - حفر - نحت - أوانی نحاسیة - فخار - بولیفارد نواب صفوی
مدیریت: سیدرضا فعال
عرضه انواع صنایع دستی برنجی و قلم زنی ، مجسمه ، ظروف دکوری ، میناکاری ، ظروف برنجی / تورید المشغولات الیدویة النحاسیة والنحت والنحت والأوانی الزخرفیة والمینا والأوانی النحاسیة
شماره تماس:
( شعبه1: 33391058 )
( شعبه2: 33391153 )
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
شعبه 1: مشهد ، بلوار نواب صفوی ، نواب 12 ، پاساژ آرمان ، پلاک CB67 ، طبقه منفی یک
شعبه 2: طبقه همکف ، پلاک CG07
/ الفرع الأول: مشهد ، شارع نافاب صفوی ، نافاب 12 ، ممر أرمان ، رقم CB67 ، الطابق الفئة 1-
، الفرع الثانی: الدور الأرضی رقم CG07