اتومبیل(خدمات)
خدمات اتومبیل مهدی
مدیر: مهدی شاهسونی و مسعود زرین نام
سپر سازی و نقاشی اتومبیل، خدمات چراغ (تهیه چراغ ایرانی و خارجی)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
سایر
آدرس:
خیابان کوشش، کوشش 24، نبش بزرگمهر9، سمت چپ پلاک: 75