اتومبیل(خدمات)
خدمات فنی دنیای سرما
مدیر: علی مسلم زاده
نصب و شارژ کولر، کلیه قطعات کولر خودرو(قدیم و جدید)و تعمیرات کمپرسور
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، بلوار جمهوری، خیابان شهید خبیری، شهید خبیری 13