بازرگانی مطلق - پخش محصولات خانگی در مشهد - پخش گاز - یخچال فریزر - کولر آبی در مشهد - فروشگاه و نمایشگاه دائمی لوازم خانگی در مشهد
بازرگانی مطلق - پخش محصولات خانگی در مشهد - پخش گاز - یخچال فریزر - کولر آبی در مشهد - فروشگاه و نمایشگاه دائمی لوازم خانگی در مشهد
مدیریت: حسین مطلق
فروش و پخش عمده لوازم خانگی 
پخش عمده یخچالهای سونیل(شرکت آذر سیلوان تبریز)
گازهای طرح فر مانا(جهان صنعت آذر)

شماره تماس:
فکس:
33868231
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
شهید ریاضی کوچه ریاضی 53 پلاک: 9 طبقه 1 واحد 1
فروش لوازم خانگی 
نمایندگی انحصاری یخچال فریزر سونیل «کارخانه سیلوان »‌‌ در استان های خراسان
نمایندگی انحصاری گازهای طرح فر مانا «کارخانه جهان صنعت آذر» در استان های خراسان 
نمایندگی انحصاری کولرهای سیلوان « کارخانه سیلوان » در استان های خراسان
لوازم خانگی
پخش عمده
یخچال فریزر کمبی
یخچال و فریزر دوقلو
23فوت
24فوت
25فوت
بازرگانی
نمایندگی انحصاری
سونیل
سیلوان
7500
5500
4000
3500
3200
2800
محصولات خانگی
مانا گاز
کولر آبی سیلوان
جهان صنعت آذر