گیربگس سازی قدیر
گیربگس سازی قدیر
مدیر: قدیر پاسبان
تعمیر گیربکس، دیفرانسیل، ترمز و کلاج
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، بلوار شهید شیرودی، شهید شیرودی 12، سمت چپ، بین میدان اول و دوم