فروشگاه خرازی دنیای نگین
فروشگاه خرازی دنیای نگین
مدیریت: مهران قاسمی
خرجکار لباس، بورس انواع نگین و مروارید
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان مصلی7/1، بازار مولوی، فاز یک، پلاک65/3