فروشگاه اکبرزاده و رحیمی
فروشگاه اکبرزاده و رحیمی
مدیریت: آقایان جواد اکبرزاده و توفیق رحیمی
بورس مجسمه های تزئینی، پولی استر و تابلو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مشهد ، بلوار مصلی، نبش مصلی 8، مجتمع ایران مهر، پلاک: 13 طبقه اول